Kaligiran ng pag-aaral

Kabanata I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Kaligiran ng pag-aaral

Marami-rami na ring pag-aaral ang ginawa tungkol sa pangangatawan at kalusugan ng isang tao. Hanggang ngayon ay may isinasagawa pa ring pag-aaral. Karamihan na rin sa mga nagpapatuloy ng mga ito ay ang mga estudyanteng mayroong kinalaman sa medisina ang kurso. Isa na ang medical laboratory science na kurso dito. Pinag-aaralang mabuti ng mga estudyante ng kursong ito ang tungkol sa mikrobyo. Mula sa pag-aaral ni Jeffrey Noel (2010), kinabibilangan ang mikrobyo ng mga tiny creatures tulad ng bakterya, archaea, fungi, protists. Maaari ring isali ang virus bilang isang tipo ...

Want to read the rest of this paper?
Join Essayworld today to view this entire essay
and over 50,000 other term papers

wala ang mga mikrobyo sapagkat nabubuhay na ang mga ito bago pa madiskubre ang mga dinosaurs. Marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa mga bagay na makikita sa katawan ng isang tao. Ang isang malusog na tao ay nagdadala ng halos 3 trilyong bacteria sa kanyang katawan. Dahil sa dami ng mikrobyong ating dinedeposito ay naturingan tayong mga "microbial reservoirs" kumbaga, tayo ang nagdadala ng mikrobyo sa ating katawan ng hindi natin namamalayan.
Ang isang mikroorganismo (Ingles: microorganism, buhat sa Griyego: μικρός, mikrós, "maliit" at ὀργανισμός, organismós, "organismo"; binabaybay ding mikro-organismo, mikro organismo) o mikrobyo ay isang mikroskopikong organismo na maaaring binubuo ng isang selula (uniselular), mga kumpol ng selula, o walang selula (aselular). Makikita lamang ang mga mikrobyo sa pamamagitan ng paggamit mikroskopyo na inimbento ng isang siyantist na si Anton van Leeuwenhoek.
Ang lahat ng mga kawani na tao (at maraming iba pang mga ...

Get instant access to over 50,000 essays.
Write better papers. Get better grades.


Already a member? Login

na paggamit ng mga antimicrobial agent sa pagpapagamot ng tao. Ang pagiging microbial reservoir ng katawan ng tao ay maaaring gamitan ng antiboitics upang maagapan ang ibang bakterya na may masamang maidudulot sa katawan ng isang tao.
Ayon kanila Stella A. Estremera at Barbara Carla R. Quiero (2006), simula pa noong 1992, lima mula sa siyam na dagat ng Davao ay hindi na ligtas o malinis. Ang mga dagat na ito ay napag-alamang mataas sa coliform at iba pang mga bakterya mula sa dumi ng tao at hayop na lumampas sa maximum na mapaparaanang limitasyon para sa pagligo. Delikado ito para sa kalusugan ng tao dahil maaaring makakuha ng sakit dito.

Rebyu ng mga Kaugnay na ...

Succeed in your coursework without stepping into a library.
Get access to a growing library of notes, book reports,
and research papers in 2 minutes or less.


CITE THIS PAGE:

Kaligiran ng pag-aaral. (2014, March 17). Retrieved January 19, 2019, from http://www.essayworld.com/essays/Kaligiran-ng-pag-aaral/103813
"Kaligiran ng pag-aaral." Essayworld.com. Essayworld.com, 17 Mar. 2014. Web. 19 Jan. 2019. <http://www.essayworld.com/essays/Kaligiran-ng-pag-aaral/103813>
"Kaligiran ng pag-aaral." Essayworld.com. March 17, 2014. Accessed January 19, 2019. http://www.essayworld.com/essays/Kaligiran-ng-pag-aaral/103813.
"Kaligiran ng pag-aaral." Essayworld.com. March 17, 2014. Accessed January 19, 2019. http://www.essayworld.com/essays/Kaligiran-ng-pag-aaral/103813.
JOIN NOW
Join today and get instant access to this and 50,000+ other essays


PAPER DETAILS
Added: 3/17/2014 07:07:56 AM
Submitted By: chiickay
Category: Book Reports
Type: Free Paper
Words: 2451
Pages: 9

Save | Report

SHARE THIS PAPER

SAVED ESSAYS
Save and find your favorite essays easier

SIMILAR ESSAYS
Teorya-Pinagmulan, Kahulugan, K...
Mga Sangkap ng Balita
Body Parts
KomPan
Lord Byron
Marie Curie
The Style And Influences Of Lew...
Words On "To His Coy Mistress"
Beowulf - Christianity Vs. Pag
Should The U.S. Accuse Middle E...
Copyright | Cancel | Contact Us

Copyright © 2019 Essayworld. All rights reserved